Poczet Sztandarowy

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

 

W roku szkolnym 2019 / 2020 funkcję pełnią:

 

Skład 

Chorąży - Patryk Karpiński

Asysta - Maja Stachurska i Aleksandra Siwiec

 

Skład rezerwowy - Kamil Szyderski, Zuzanna Bień i Kamila Nowak