Poczet Sztandarowy

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.

 

W roku szkolnym 2017 / 2018 funkcję pełnią:

 

Skład 

Chorąży - Filip Kozłowski

Asysta - Katarzyna Leśnowolska i Dominika Bednarska

 

Skład rezerwowy - Patryk Karpiński, Maja Stachurska, Aleksandra Siwiec