Nauczyciele


Nauczyciele - rok szkolny 2018/2019

Sikora Magdalena – dyrektor szkoły, zajęcia komputerowe, informatyka
Bąk Monika – chemia
Bubek Ewa – edukacja wczesnoszkolna
Chmielewska Anita – wychowanie fizyczne, przyroda
Gumowska Barbara – wychowanie przedszkolne
Iwańczyk Tomasz – historia, informatyka
Jachowska Anna – język angielski
Jarosz Małgorzata – religia, wychowanie fizyczne
Kopycki Józef – biblioteka, świetlica
Kowalczyk Justyna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne, technika
Krawczyk Agnieszka – matematyka, przyroda, geografia, doradztwo zawodowe
Małachowska Monika – język rosyjski
Michalak Kozera Milena – język niemiecki
Nawrocka Donata – nauczyciel wspomagający
Neska Paweł – wiedza o społeczeństwie
Pajączkowska Renata – biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa
Sęk Mariola – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
Syta Alicja - pedagog
Wilk Magdalena – język polski
Wójtowicz Anna – fizyka