Dyrektor

Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Dionizego Feliksa Czachowskiego

w Bukównie

od września 2015 roku jest 

mgr Magdalena Sikora