Dokumenty

Statut szkoły

Wewnątrzszkolny system oceniania 

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

Procedury obowiązujące w szkole

Strategia działań wychowawczych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Organizacja i zasady działania świetlicy szkolnej

Szkolny Zestaw Podręczników

 

 

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego ( Treetops ) kl. 1, kl. 2,kl. 3

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego (Steps in English) kl. 1, kl. 2, kl. 3

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z historii dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z  matematyki dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z plastyki dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z techniki dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych dla klas I - VI

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klas 0 - VI