Rekrutacja uczniów

Rekrutacja uczniów 
do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. 
D. F. Czachowskiego w Bukównie 
na rok szkolny 2020/2021

 

Harmonogramy oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego określone zostały zarządzeniem z 2020 - Wójta Gminy Radzanów.

Zarządzenie Nr 4/2020 – rekrutacja do klasy I (pobierz)

Zarządzenie Nr 5/2020 – rekrutacja do oddziału przedszkolnego (pobierz)

 

Rekrutacja:

  1. Do oddziału przedszkolnego - dzieci  w wieku od 3 do 6 lat (rocznik 2017, 2016, 2015, 2014),
  2. Do klasy pierwszej - dzieci 7 letnie (rocznik 2013).

 

Zasady rekrutacji:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
  2. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły - pspbukowno.pl
    - w zakładce DLA UCZNIÓW / RORZICÓW ---> REKRUTACJA

 

Rekrutacja - pliki do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu przedszkolnego - pobierz

Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej - pobierz

Wniosek o przyjęcie do I klasy (dzieci spoza obwodu) - pobierz

Wniosek o przyjęcie do I klasy (dzieci zam. w obwodzie) - pobierz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - pobierz

Klauzula informacyjna dla kandydatów - pobierz

Oświadczenie woli - pobierz