Rekrutacja uczniów

Rekrutacja uczniów 
do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. 
Dionizego Feliksa Czachowskiego w Bukównie 
na rok szkolny 2019/2020

 

Harmonogramy oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego określone zostały zarządzeniem z 2019 - Wójta Gminy Radzanów.

Zarządzenie Nr 9/2019 – rekrutacja do klasy I (pobierz)

Zarządzenie Nr 10/2019 – rekrutacja do oddziału przedszkolnego (pobierz)

 

Rekrutacja:

  1. Do oddziału przedszkolnego - dzieci  w wieku od 3 do 6 lat (rocznik 2016, 2015, 2014, 2013),
  1. Do klasy pierwszej - dzieci 7 letnie (rocznik 2012).

 

Zasady rekrutacji:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
  2. Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły -  pspbukowno.pl w zakładce TABLICA OGŁOSZEŃ

 

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

 

Rekrutacja - pliki do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu przedszkolnego - pobierz

Wniosek o przyjęcie do I klasy (dzieci spoza obwodu) - pobierz

Wniosek o przyjęcie do I klasy (dzieci zam. w obwodzie) - pobierz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego - pobierz

Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej - pobierz

Klauzula informacyjna dla kandydatów - pobierz