Rady dla rodziców dbających o bezpieczeństwo swych dzieci

Rady dla rodziców  dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

Drodzy Rodzice - Internet to jedno z najważniejszych mediów wykorzystywanych do pracy, nauki i rozrywki przez dorosłych i dzieci.  Ma wiele zalet, niestety może być wykorzystywany również do szkodliwych, złośliwych czy przestępczych działań. Na zagrożenia występujące w Sieci narażony jest każdy użytkownik Internetu, jednak szczególnie podatne na wszelkie wpływy, również te szkodliwe i niepożądane, są dzieci.

Dlatego szczególnie ważną rolę odgrywają rodzice i opiekunowie najmłodszych, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami  w zakresie korzystania z Internetu.

Z myślą o ułatwieniu rodzicom sprostania temu zadaniu prezentujemy porady dla rodziców, dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu:

1. Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem: bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z możliwościami Sieci, razem poszukajcie ciekawych i przyjaznych dzieciom i młodzieży stron. Pomocny w tym może być edukacyjny serwis internetowy www.sieciaki.pl.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie: powiedz co można i  czego nie wolno robić, w co można wierzyć, a na co należy uważać 3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku pozyskiwania przyjaciół w Internecie, o konieczności umawiania się z nieznajomymi tylko w obecności dorosłych.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu prywatnych danych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci, ponieważ nie wszystkie są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka, które popełniło błędy, bo tylko wtedy przyjdzie do ciebie ze swoimi problemami.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści: wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za nieodpowiednie i nielegalne treści w Internecie i zgłaszać wszelkie przestępstwa.

8. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyglądaj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie wspólnie zasady pracy z komputerem i Internetem.

9. Pamiętaj o zainstalowaniu programu filtrującego szkodliwe treści. 

10.Jeśli masz problem pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc szkoły, dyrektora  i nauczycieli.

 

Rady dla rodziców, które mogą pomóc  w uchronieniu  dziecka przed zażywaniem środków uzależniających

Rodzicu to Ty musisz stale czuwać nad swym dzieckiem, aby było bezpieczne i unikało uzależnień od nikotyny, alkoholu, dopalaczy, narkotyków. Przestrzegaj następujących rad:

1.Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o paleniu papierosów, piciu alkoholi, zażywaniu narkotyków i wyjaśnij dokładnie  dlaczego nie powinno palić papierosów, pić alkoholu i zażywać narkotyków.

2.Wybierz najlepszy moment na rozmowę z dzieckiem i ucz się słuchać tego co dziecko do ciebie mówi.

3.Nawiązuj do wypowiedzi dziecka, aby pokazać, że je rozumiesz, obserwuj twarz dziecka i jego mowę ciała.

4.Wspieraj dziecko, udzielaj  wielu pochwał i chwal wysiłek,  a nie wyniki.

5.Nie porównuj wyników twojego dziecka z innymi.

6.Jeśli korygujesz zachowania dziecka krytykuj jego działania,  a nie osobę.

7.Panuj nad swoimi negatywnymi emocjami (złością) i często mów, że je kochasz.

8.Powierzaj dziecku konkretne działania.

9.Bądź wzorem dla swojego dziecka i pomóż mu  radzić sobie z presją rówieśników.

10.Daj dziecku wsparcie,  aby umiało powiedzieć NIE w sytuacjach niebezpiecznych i gdy ktoś proponuje mu alkohol, narkotyki i papierosy.

11.Organizuj czas wolny własnego dziecka.

12.Współpracuj ze szkołą w działaniach profilaktycznych kierowanych do dzieci.

13.Zgłaszaj wszelkie podejrzenia o przestępstwo wobec własnego dziecko.