Rada Rodziców

Przewodniczący - Lidia Stachurska

Zastępca -  

Skarbnik - Grażyna Osowska

 

Członkowie:

Karolina Karpińska

Urszula Neska

Wioletta Dąbrowska

Aneta Szwarnewicz

Anna Krzosek

Małgorzata Nowak

Monika Kacprzyk

Aneta Szerszeń

Bogusława Bąk

Blanka Sulis

Sylwia Leśnowolska

Aldona Kozłowska

Małgorzata Bednarska

Elżbieta Bień

Anna Siwiec