Rada Rodziców

Rada Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie - rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący - ??

Zastępca -  ??

Skarbnik - ??

 

Członkowie:

Małgorzata Chydzińska

Małgorzata Bednarska

Anna Krzosek

Urszula Neska

Sylwia

Nowak

Wioletta Nowak

Alicja Nowak

Iwona Urbańska

Anna Jachowska

Aldona Kozłowska

Justyna Senator

Marcin Kowalczyk

Wioletta Bąk

Agnieszka Kramek

Wioletta Dąbrowska

Anna Pankowska

Małgorzata Nowak

Magdalena Morawska

Sylwia Leśnowolska

Edyta Kepka

Aneta Szerszeń

Karolina Karpińska

Blanka Sulis