„Rekord dla Niepodległej”

9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 cała Społeczność Szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie wzięła udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej” odśpiewując cztery zwrotki naszego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Wydarzenie to było okazją do oddania hołdu i czci ku 100 rocznicy odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Uczniowie pod kierunkiem pani Marioli Sęk śpiewali patriotyczne pieśni, recytowali wiersze, ale przede wszystkim zaprezentowali nam wzruszającą lekcję historii naszego kraju.