Jubileusz „100lecia Oświaty w Bukównie”

Rok 2018 jest dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie szczególnie ważny i uroczysty. Obchodzimy bowiem wyjątkowy Jubileusz – 100 lecie Oświaty w Bukównie. To właśnie z 1918 – roku odzyskania przez Polskę niepodległości, pochodzą pierwsze zapiski dotyczące działalności oświatowej na naszym terenie.

Z tej okazji w trakcie całego roku odbywały się w naszej szkole konkursy, uroczystości, wystawy… Przede wszystkim była to znakomita okazja do wspomnień, spotkań i wielu rozmów z osobami związanymi z naszą szkołą. Nasz Jubileusz został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty – pani Aurelii Michałowskiej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego – pana Adama Struzika.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 30 września 2018 r. i rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafialnym pw. NNMP w Bukównie, którą celebrował Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz oraz Ks. Jacenty Socha. Następnym punktem był uroczysty przemarsz oraz złożenie kwiatów na płycie upamiętniającej pochówek Patrona naszej szkoły – Dionizego Feliksa Czachowskiego, znajdującej się na cmentarzu w Bukównie. Już w szkole, pani dyrektor Magdalena Sikora powitała wszystkich przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu – Małgorzata Piszczek, Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego – Pan Ireneusz Gumowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Zbigniew Nowacki, Wójt Gminy Radzanów – Sławomir Kruśliński, Przewodniczący Rady Gminy Radzanów – Pan Grzegorz Aderek, Pani Sekretarz Gminy Radzanów – Magdalena Leśnowolska, Pani Skarbnik Gminy Radzanów – Alicja Sulej, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rogolinie – Pani Edyta Sztyler, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie – Pan Tomasz Iwańczyk, Pani Elżbieta Syta – przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Białobrzegach, byli Dyrektorzy naszej szkoły: Pan Marek Karpiński i Pan Piotr Kopycki, Prezes Koalicji dla Młodych – Pani Bożena Nowakowska, Zastępca Dyrektora WORD w Radomiu – Pan Zbigniew Mazurkiewicz, radni oraz sołtysi z terenu gminy Radzanów, byli pracownicy, emerytowani pracownicy, absolwenci i przyjaciele szkoły.

Następnie w asyście zgromadzonych pocztów sztandarowych pani dyrektor Magdalena Sikora wraz z panem Wójtem Gminy Radzanów – Sławomirem Kruślińskim dokonali oficjalnego odsłonięcia tablicy pamiątkowej przygotowanej, aby upamiętnić to wyjątkowe święto szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie zaprezentowali program artystyczny poświęcony Patronowi Dionizemu Czachowskiemu oraz scenkom przybliżającym publiczności ostatnie sto lat z życia naszej szkoły. Nie zabrakło występów naszych talentów - zarówno obecnych uczniów, jak i absolwentów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, muzyczne i sportowe. Scenki z życia Dionizego Czachowskiego, okolicznych mieszkańców, naszych babć, dziadków i rodziców przeplatane piosenkami w wykonaniu uczniów sprawiły, że niejedna łza wzruszenia pojawiła się w oczach naszych gości.

Z okazji Jubileuszu „100lecia Oświaty w Bukównie” w imieniu Starosty Białobrzeskiego Pana Andrzej Oziębło specjalny medal pamiątkowy wraz z życzeniami, na ręce pani dyrektor wręczyli: wicestarosta – Pan Ireneusz Gumowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Zbigniew Nowacki.

Na zakończenie pani dyrektor Magdalena Sikora wręczyła pamiątkowe statuetki dla osób szczególnie związanych i zaprzyjaźnionych na co dzień z naszą szkołą. Szczególne słowa podziękowania w imieniu całej Społeczności Szkolnej zostały skierowane do Pana Wójta Gminy Radzanów – Sławomira Kruślińskiego, Pana Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów – Grzegorza Aderka, Pani Sekretarz Gminy Radzanów – Magdaleny Leśnowolskiej, Pani Skarbnik Gminy Radzanów – Alicji Sulej oraz do byłych dyrektorów szkoły, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na Jubileuszu – Pana Marka Karpińskiego, Pana Piotra Kopyckiego oraz do Pani Justyny Kowalczyk.

Wisienką na naszym jubileuszowym „torcie” był koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Występ został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami oraz owacjami na stojąco.

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć ciekawe wystawy: prac plastycznych pani Anny Jachowskiej, oraz dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego muzeum - wystawę „Podróż przez 100lecie”. Bardzo miłym upominkiem dla naszych gości były jubileuszowe kubeczki, długopisy i foldery przygotowane specjalnie z tej okazji dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Długo jeszcze trwały rozmowy, refleksje, wspomnienia… Ten szczególny dzień na zawsze zostanie w naszej pamięci. Niezwykła, magiczna atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym na naszym Jubileuszu. Ogrom życzliwości, serdeczności i pomocy z jaką cała nasza Społeczność Szkolna spotkała się przy organizacji oraz podczas trwania tego szczególnego wydarzenia, daje nam siłę i moc na kolejne 100 lat... Za to, że byliście z nami, za każde życzliwe słowo, gest i pomoc – wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania naszego Jubileuszu – serdecznie dziękujemy!

Uczniowie, Grono Pedagogiczne,
Rodzice, Dyrektor Szkoły – Magdalena Sikora