Sportowa Przerwa

W każdy wtorek na przerwie od godz.9:50 do 10.10 w naszej szkole odbywają się mecze siatkówki i ringo propagujące aktywne spędzanie czasu wolnego oraz zdrowy styl życia:
1 wtorek miesiąca – siatkówka dla klas VI, VII i VIII
2 wtorek miesiąca – ringo dla klas IV, V
3 wtorek miesiąca - siatkówka dla klas VI, VII i VIII
4 wtorek miesiąca - ringo dla klas IV, V
Każdy może stworzyć swój zespół składający się z 6 zawodników. Kapitan zgłasza swój zespół do Karola Pankowskiego z klasy VIII
( maksymalnie w poniedziałek)
POZOSTAŁE OSOBY, KTÓRE NIE GRAJĄ KIBICUJĄ.
Osobami, które pilnują porządku w czasie meczu są: Mikołaj Leśnowolski, Patryk Karpiński, Kuba Pankowski. Natomiast mecz prowadzi Karol Pankowski i Filip Kozłowski pod nadzorem pani Anity Chmielewskiej.