Dzień Edukacji Narodowej


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie przygotowali dla swoich nauczycieli - występ – niespodziankę. Pół żartem – pół serio, przedstawili esencję szkolnego życia, jego charakterystyczne momenty i często występujące sytuacje.
W imieniu wszystkich uczniów życzenia do nauczycieli i pracowników szkoły skierował Samorząd Uczniowski. Słowa uznania, podziękowania za pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz życzenia i kwiaty, na ręce pani dyrektor złożyli: Pan Wójt Gminy Radzanów – Sławomir Kruśliński oraz Pan Przewodniczący Gminy Radzanów – Grzegorz Aderek
Pani dyrektor Magdalena Sikora wręczyła nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły. Nagrody otrzymali: Pani Anita Chmielewska, Pani Małgorzata Jarosz, Pani Agnieszka Krawczyk, Pani Donata Nawrocka, Pani Mariola Sęk, Pani Bernadeta Cupryak i Pani Lucja Kacprzyk.