Jesteś widoczny jesteś bezpieczny

30 listopada 2017 r. przy współpracy z Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Białobrzegach w naszej szkole została przeprowadzona akcja: Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Akcja była skierowana do klas III-VII i podzielona była na trzy panele. Jako pierwsza odbyła się prelekcja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzona przez policjantów KPP w Białobrzegach. Następnie funkcjonariusze KP PSP w Białobrzegach omówili zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  - reuscytacji krązeniowo – oddechowej na fantomach. Trzeci panel polegał na sprawdzeniu przez uczniów swoich umiejętności w jeździe rowerem na specjalnie przygotowanym rowerowym torze przeszkód.

Wszyscy uczniowie otrzymali również zestawy odblaskowe BRD.

W całej akcji poza uczniami z Bukówna brali udział także zaproszeni przez nas uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie wraz z opiekunami.