Harcerze śpiewającym krokiem po Gminie Radzanów

Grupa „Zakręceni na harcerstwo” funkcjonująca w Bukównie zrealizowała kolejny projekt „Śpiewającym krokiem po gminie Radzanów.” Projekt realizowany od 1 czerwca 2017r. do 31 października 2017r. był skierowany do lokalnej społeczności. Bezpośrednimi realizatorami byli harcerze należący do Drużyny Harcerskiej „Leśni” w Bukównie. Drużyna mimo, iż istnieje dopiero cztery lata, to już może pochwalić się wieloma sukcesami.

Największym jednak osiągnięciem harcerzy jest chęć wspólnego działania na rzecz drużyny, szkoły i lokalnego środowiska. W ramach projektu realizatorzy skupili się wokół Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Ta uroczystość skierowana do drużyn powiatu białobrzeskiego i Hufca ZHP Radom – Powiat była okazją do spotkania się fajnych ludzi i poznania ciekawych i ważnych miejsc Gminy Radzanów. Festiwal odbył się w dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie. W uroczystości uczestniczyło 156 harcerzy wraz z opiekunami. Były to drużyny harcerskie, starszoharcerskie i zuchowe z Guzowa, Zakrzewa, Białobrzegów, Rogolina, Błotnicy, Modrzejowic, Borkowic, Chlewisk, Suchej i Bukówna. Festiwal miał charakter uroczystości dwudniowej. Pierwszego dnia Drużyny uczestniczyły w przeglądzie piosenek harcerskich i turystycznych. Swoje możliwości wokalne i instrumentalne zaprezentowały drużyny i soliści. Występujący udowodnili, że piosenki harcerskie są im bliskie i dobrze znane. Występy obserwowali harcerze, zaproszeni goście i rodzice.

Drugiego dnia odbyła się gra terenowa po ziemi radzanowskiej szlakiem Czachowskiego i Sienkiewicza. Harcerze musieli wykazać się dobrą kondycją fizyczną (pokonali 15 km), a także umiejętnością czytania planu, orientacji w terenie i umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykonując poszczególne zadania uczestnicy gry terenowej mogli poznać najważniejsze miejsca naszej gminy. Festiwal zakończyła Harcerska Iskierka Przyjaźni, ale wspomnienia zostaną na zawsze w naszych sercach.

Dodatkowo w ramach projektu harcerze mogli pojechać do kina do Radomia, a także uczestniczyć w systematycznych spotkaniach – zbiórkach, w czasie których zdobywali nowe wiadomości i umiejętności.

Sam Festiwal, jak i wszystkie działania harcerzy spotykają się z ciepłym przyjęciem ze strony lokalnego środowiska. Festiwal przygotowała i prowadziła Drużyna Harcerska „Leśni” w Bukównie pod opieka drużynowej druhny Justyny Kowalczyk i przybocznej druhny Małgorzaty Jarosz. Wspierali nas nauczyciele ze szkoły w Bukównie, panie woźne, pan konserwator i pan pracujący w sekretariacie. Duże wsparcie otrzymaliśmy od rodziców harcerzy (ciasto, wędlina, ogóreczki i wiele pyszności, a także pomoc przy grillu). Finansowo pomogli nam: Bank Spółdzielczy w Radzanowie, pan Dariusz Strzylak – właściciel „Agro-King” Usługi Handlowe, pani Grażyna Osowska –właścicielka Sklepu Przemysłowo- Rolno – Ogrodniczego w Bukównie i państwo Ewelina i Tomasz Dudkiewicz - właściciele przedsiębiorstw: Agro-King BIS i Uni Forma.

Realizacja całego projektu możliwa była dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. Kwota 2250 zł została przyznana w ramach środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie „Koalicja dla Młodych” w Białobrzegach. Za otrzymane środki kupiono nagrody dla uczestników Festiwalu, słodkości na zbiórki, bilety do kina i koszt przejazdu autokaru.

Pracy mieliśmy bardzo dużo, ale było warto. Dziś jesteśmy bardziej pewni siebie, odważniejsi i mamy wielu wspaniałych przyjaciół.

Z harcerskim pozdrowieniem - Drużyna Harcerska „Leśni” w Bukównie.