Wyróżnienie w konkursie TEDDY dla Stasia Krzoska z klasy III

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu odbył się III etap Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego TEDDY dla uczniów kształcenia zintegrowanego, którzy uczyli się języka angielskiego co najmniej drugi rok. Udział w nim wzięło 45 uczniów, którzy pomyślne przeszli eliminacje międzyszkolne, które miały miejsce dnia 6 kwietnia 2017. Z naszej szkoły do tego etapu zakwalifikował się uczeń klasy III – Stanisław Krzosek, który zdobył wyróżnienie.
Konkurs ten składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polegała na uzupełnieniu testu obrazkowo – wyrazowego, a w części ustnej uczeń musiał zaprezentować się i odpowiedzieć na kilka pytań na podstawie wylosowanego przez siebie obrazka.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr Joanna Rutka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego i języka angielskiego w PSP nr 3 w Radomiu przy pomocy Zespołu Samokształceniowego nauczycieli uczących języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym.
Patronat nad konkursem z ramienia MSCDN w Radomiu sprawowała Iwona Gryz– nauczyciel konsultant ds. języków obcych.
Tekst obrazkowo – wyrazowy do części pisemnej oraz zestawy pytań do części ustnej przygotowali członkowie Zespołu Samokształceniowego, których uczniowie nie brali udziału w konkursie.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali okolicznościowe znaczki z logo konkursu oraz poczęstunek, które zostały ufundowane przez MSCDN. Natomiast zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody. Sponsorami wszystkich nagród w konkursie było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oraz Wydawnictwo Oxford i Wydawnictwo Macmillan.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)