Sprzątanie grobu Dionizego Feliksa Czachowskiego i Nieznanego Żołnierza