Uroczystość Edukacji Narodowej

Dnia 12.10.2016 w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez Samorząd Uczniowski oraz uczniów klas II-VI. Celem spotkania było uczczenie nauczycieli oraz pracowników oświaty w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w edukację i wychowanie. Na początku uroczystości głos zabrała pani Dyrektor Magdalena Sikora. W  swoim wystąpieniu pani Dyrektor podkreśliła jak ważna jest rola nauczyciela w życiu każdego młodego człowieka oraz podziękowała nauczycielom za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości do dalszej pracy. Pani Dyrektor wręczyła również nagrody dla nauczycieli. 

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali krótki występ, w którym śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz pokazali krótką inscenizację na temat życia szkolnego. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz przedstawicielom władz gminnych wręczając symboliczne, piękne róże. 

Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Uwieńczeniem spotkania był pyszny tort przygotowany przez Radę Rodziców oraz poczęstunek przy kawie.