B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do realizacji programu profilaktycznego"B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony. Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - Wydział Ruchu Drogowego.

Cele programu:

- zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów,

- efektywne i długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa,

- zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów w propagowaniu bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.

Formy działalności, m.in.:

- propagowanie metody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym 

i niezabudowanym,

- promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

- prowadzenie spotkań o charakterze profilaktycznym,

- organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,

- nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami 

i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W ramach realizacji programu planowany jest szereg zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - uczestników ruchu drogowego

Przewidujemy m. in.: